Bekijk hier een gedeelte van het radio interview met Marijke Roodnat over de gebedsbijeenkomst in Carnisse Haven

De Week van Gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema ‘Heb God lief- en je naasten als jezelf’ is dit jaar aangedragen door een team van christenen uit Burkina Faso. Ook in Barendrecht zijn er interkerkelijke bijeenkomsten. Zo hoopt stichting Hart voor Barendrecht evenals afgelopen januari een interkerkelijke gebedsviering/-avond te organiseren op woensdag 24 januari 2024 in wijkgemeente Carnisse Haven (Noordersingel 30). Reserveert u deze avond alvast in uw nieuwe agenda?
In 'Lees meer' zijn de Bijbelteksten per dag te vinden.
Voor de overdenkingen en gebedspunten: zie www,weekvangebed.nl

Zondag 21 januari
Help ons Heer om een leven te leiden dat zich op U richt
Lucas 10 vers 25:

Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'

Maandag 22 januari
Help mij Heer om mijn naaste en mijzelf lief te hebben met alles wat ik ben 
Lucas 10 vers 27:
De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'

Dinsdag 23 januari
Heer, open ons hat voor hen die we niet zien
Lucas 10 vers 29
Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: 'Wie is mijn naaste?'

Woensdag 24 januari
Heer, help om ons nooit af te keren van mensen in nood
Lucas 10 vers 31
Toen hij het slechtoffer zag liggen, liep hij er met een boog omheen.

Donderdag 25 januari
Heer, help ons de wonden te zien en hoop te geven
Lucas 10 vers 34a
Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze.

Vrijdag 26 januari
Heer, maak onze kerken schuilplaatsen die mensen in nood verwelkomen
Lucas 10 vers 34b
Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

Zaterdag 27 januari
Heer, laat ons zien hoe we op onze naaste kunnen reageren
Lucas 10 vers 36
Jezus zie: 'Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden?'

Zondag 28 januari
Heer, mogen onze gemeenschappen een teken zijn van uw koninkrijk
Lucas 10 vers 37
Jezus zei: 'Doet u dan voortaan net zo'