Vrijdag 15 december zijn 10 groepen van ca. 40 wandelaars op pad gegaan met de 10e Kerstwandeling. Net als tijdens de eerste Kerstwandeling was het nu ook goed weer. Spelers en vrijwilligers waren goed voorbereid om de wandelaars een leuke wandeling te kunnen presenteren waarin het Kerstverhaal verteld werd middels taferelen en teksten van de verteller. Dit jaar konden veel taferelen binnen gespeeld worden, dankzij de medewerking van Portus Groene Hart, Dalton Lyceum, BLOK180 en bewoners langs de route, die spelers welkom heetten. 
 


Bekijk hier een filmpje van de Kerstwandeling 2023

Voor foto's van alle taferelen; zie 'Lees meer'


Nadat de wandelaars in groepen waren ingedeeld en gekoppeld werden aan een gids, gingen de groepen één voor één naar de tijdscapsule. De wachtende groep kreeg eerst, als voorproefje van de tijdreis, een intro filmpje te zien. Het filmpje en de presentatie van de Tijdscapsule werden verzorgd door leerlingen van Portus Groene Hart. Zij wilden voor hun maatschappelijke stage meewerken aan de Kerstwandeling.


In de tijdscapsule werd een filmpje gepresenteerd waarin belangrijke gebeurtenissen tussen het jaar 2023 en het jaar 0 langskwamen, om meer beleving te geven aan het terugreizen in de tijd.


Na tijdscapsule begon de wandeling langs taferelen uit het Kerstverhaal, verhalen rond de geboorte van Jezus, zoals die beschreven staan in de evangeliën van Matteüs en Lucas. 

Luister hier naar de verteller


De soldaat zorgt er voor dat het niet te druk wordt bij het tafereel 'Zacharias krijgt een engel op bezoek in de tempel'.


Priester Zacharias legt uit dat hij op deze dag het reukoffer mag brengen in de tempel.


Als Zacharias met het reukoffer bezig is, verschijnt de engel Gabriël aan Zacharias. Gabriël vertelt dat Elisabeth en Zacharias een zoon gaan krijgen. Ze moeten hem de naam Johannes geven.


Zacharias kan het bijna niet geloven, omdat hij en zijn vrouw al oud zijn. Hij vraagt aan de engel om een teken. Als teken kan hij niet meer praten. totdat hun zoon geboren is.
Een tijdje later krijgt ook Maria bezoek van de aartsengel Gabriël. Gabriël vertelt Maria dat zij een kindje gaat krijgen. De beloofde messias. Maria vraagt hoe dat kan, omdat zij nog niet getrouwd is met Jozef, haar verloofde.
Gabriël vertelt aan Maria dat zij door Godswege zwanger wordt en dat haar familielid Elisabeth ook in verwachting van een kindje is.  


Als Maria merkt dat zij zwanger is, moet zij het toch echt aan Jozef gaan vertellen.
Jozef begrijpt er niets van, wordt boos en wil weg bij Maria. Maria vertrekt naar tante Elisabeth om haar te helpen.


In een droom legt de engel aan Jozef uit dat de Maria zwanger is door de Heilige Geest en dat hij gerust met Maria kan trouwen.

 
Tante Elisabeth is blij met het bezoek van Maria en prijst haar omdat zij wel geloofde wat de engel vertelde.
Maria zingt een loflied.Een soldaat blaast op de trompet om aan te kondigen dat Keizer Augustus iets wil vertellen.


Keizer Augustus wil weten wie er in zijn rijk wonen, om belasting te kunnen heffen. Daarvoor wil hij dat iedereen zich in zijn geboorteplaats gaat om zich in te schrijven. 


Het wordt een decreet. Een dienaar schrijft het op en het wordt verspreid.


Er gaan veel mensen op reis. Ook de tollenaars profiteren hier van.


'Kijk naar al die mooie wegen, die moeten toch ergens van betaald worden?'


"Lever allemaal maar een pepermunt bij ons in, pas dan mag je verder."


Intussen was Maria al weer terug van haar bezoek aan tante Elisabeth, maar al snel moesten Jozef en de zwangere Maria, op reis vanwege de inschrijving. Naar Bethlehem. Maria is heel moe. Ze kan niet verder.

 
Gelukkig zien ze een herberg. Daar kunnen Jozef en Maria vast wel overnachten.
De herbergier legt uit dat zijn herberg helemaal vol is en kan zelfs geen plaats maken voor de hoogzwangere Maria. Hij stuurt ze weer op pad.


Herders in het veld vervelen zich. Ze moeten de wacht houden. De nachten zijn lang en er gebeurt zelden iets.


Tot ze ineens een engel zien. Ze schrikken. De engel vertelt dat ze op zoek moeten gaan naar in kind dat in een kribbe ligt.


Dan komen er veel engelen bij die een lied zingen tot eer van God!


Het engelenkoor heeft meerdere liederen ingestudeerd.


Het koor heeft muzikale begeleiding


Nieuwe engelen zijn welkom om het koor ZieZo te versterken.


De herders staan op en gaan op pad om het kind in de kribbe te zoeken!


De wandelaars horen via de (online) verteller dat er vreemde mensen in de stad waren gezien, die naar het paleis waren gehaald. De gids vraagt aan de soldaat of zij ook naar het paleis van Herodes mogen. 


De soldaat vertelt dat de koning boos is en niet veel mensen tegelijk toe laat. 'Even wachten tot er ruimte is'. 


Nadat de koning had vernomen dat wijze mannen, die een ster volgden, in Jeruzalem waren aangekomen om op zoek te gaan naar een koningskind, raadpleegt Herodes de priesters en wetgeleerden waar het kind geboren zou kunnen zijn. "In Bethlehem", leest de wetsgeleerde voor uit een  profetie van Micha.Herodes laat de wijze mannen bij zich roepen en vraagt hen of zij het kind willen gaan zoeken in Bethlehem. Vervolgens vraagt Herodes, als ze het kind gevonden hebben, of ze dan direct terug willen komen om aan Hem te vertellen waar het kind is. Dan kan hij het kind ook eer bewijzen, probeert hij de wijzen wijs te maken. Buiten zien de wijze mannen de ster weer.


De gids laat de volgende verteller tekst horen: "In een droom vertelde een engel aan de wijzen dat zij, nadat zij het kind gevonden hadden, zij via een andere route naar huis moesten gaan."Ook de wandelaars gingen richting de ster. Vlakbij de ster werd het tafereel 'De Stal' uitgebeeld. Maria zong een lied.


Terug in Portus Groene Hart gaf de verteller live uitleg hoe het met Jezus verder ging, na zijn geboorte en wat Jezus voor mensen betekent.


In de aula van Portus gaf kindertheater OnwijZ een voorstelling die aansloot bij de Kerstwandeling.


Het cateringteam had warme chocomel voor alle wandelaars en spelers en vrijwilligers.