Het Bijbelboek ‘Job’ gaat volgens Ad van Nieuwpoort over de grote existentiële vragen van de mens. Vragen over lijden en wat er van de mens overblijft als je alles verliest. En natuurlijk de vraag: wat houdt je als mens in ernstige verliessituaties op de been. Moet de mens in die situatie onontkoombaar leren leven zonder oplossing. Met misschien als enig lichtpunt dat de mens dan geleidelijk steeds betere vragen stelt: vragen aan de wereld en aan zichzelf. Vragen die van alle tijden zijn. Vooral vragen over zin én zinloosheid van lijden en verlies.

Van Nieuwpoort: “Job raakt aan het geheim van het Bijbels-Hebreeuwse denken. Het gaat niet om die oude grote God. Het gaat er om wat er voor nodig is om de mens groot te laten worden.”

“Leven zonder oplossing”: een boekje over Job; herkenbaar gemaakt voor allen die belast en beladen, ziek, stervend, depressief, eenzaam en verlaten zijn. Een boekje over mensen; mensen zoals wij.

Iedereen is dinsdag 23 januari 2024 van harte welkom. Na de inleiding door Ad van Nieuwpoort kunnen hem vragen worden gesteld.