Eind 2010 kwamen 30.000 jongeren uit heel Europa naar de regio Rotterdam om de Taizé ontmoeting bij te wonen. Taizé aan de Maas vond plaats tussen Kerst en oud en nieuw. Om voor al deze jongeren onderdak te vinden werden in Rotterdam en de hele omgeving rond Rotterdam gastgezinnen gezocht. Het werven ging grotendeels via de kerken. In Barendrecht heeft Hart voor Barendrecht haar netwerk ingezet om de kerken mee te helpen logeeradressen te vinden voor deze jongeren. In totaal hebben 500 jongeren een gastgezin gevonden. 


Hart voor Barendrecht heeft meerdere jaren de Dag van de Dialoog in Barendrecht georganiseerd.
Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

Hart voor Barendrecht organiseerde i.s.m. Youth for Christ twee avonden per week activiteiten voor jongeren. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met jongeren staat centraal. Alle jongeren waren welkom. 

1. SuperWoman 

Het SuperWoman programma is voor meiden van 12 tot 17 jaar dat is ontwikkeld door Youth for Christ vond plaats op de donderdagavonden in Centrumpost. Er waren drie meidenwerkers, die dit werk deden uit liefde en betrokkenheid voor tienermeiden.  Het was zichtbaar dat een aantal meiden meer open werden en de meidenwerkers zaken durfden toe te vertrouwen. Zo hoopte Hart voor Barendrecht met SuperWoman echt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de jonge Superwoman van Barendrecht.

2. HeartBeat op zaterdagavond,  Inloophuis Jongeren

Het is het tweede jaar van HeartBeat, waar elke jongere tussen de 12 en 20 jaar welkom is in Centrumpost. Hier werd gebouwd aan een vertrouwensrelatie.  Samen poolen, tafeltennissen en tafelvoetbal spelen, hangen op de bank hoort daar ook bij. Gemiddeld kwamen er 15 á 20 jongeren per avond. Er waren gemiddeld twee  jongerenwerkers per avond. Er was elke avond een oudere, die voor het drinken zorgt en vooral individuele gesprekken met jongeren voerde. Vaak onder het spelen van een spelletje Mens Erger Je Niet (nieuwe stijl) of dammen. Onder het spelen werden dan vragen gesteld, bijvoorbeeld of wij er ook voor problemen zijn? Er kwamen veel jongeren van gescheiden ouders en ieder had een verhaal. Verhalen die thuis niet werden uitgewisseld. 

 

 

Zaterdag 20 oktober 2018 heeft Loek van Doorn de Barendrechtse Waarderingsspeld ontvangen van burgemeester Van Belzen.
Loek heeft deze speld ontvangen vanwege zijn inzet voor eetgroep d'Ontmoeting, Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Stichting Present Barendrecht, Dorpskerkgemeente en Stichting Hart voor Barendrecht. Loek is vanaf de oprichting al betrokken bij Hart voor Barendrecht. Loek was van 2016 tot 2021 voorzitter van Hart voor Barendrecht.

 
Onderzoek toonde aan dat gemiddeld 60% van de inwoners in nieuwe wijken geen bijbel in huis heeft. Alle bewoners van Barendrecht werden uitgenodigd om gratis een bijbel op te halen. Negen kerken werkten samen via Hart voor Barendrecht en hadden zodoende 3000 bijbels om uit te delen aan geïnteresseerden.

Eerste uitreiking 2008

Het project City Bijbel Barendrecht was een driejarig project van ‘Hart voor Barendrecht’, waarin de initiatiefnemers verwachtten in drie jaar 3000 City Bijbels te mogen uitreiken aan belangstellende inwoners van Barendrecht. In maart 2009 hadden 6000 adressen van het oude dorp een label in de bus ontvangen. In 2011 werde voor de 4e maal de laatst gebouwde wijken van een label voorzien. De label had als tekst: Wat heb ik nu in mijn bus? En op de andere kant: Geweldig nieuws voor alle Barendrechters: Gratis boek!

Read more ...

Op zaterdag 16 april vierde Stichting Hart voor Barendrecht haar 10 jarig bestaan.
Zaterdagmiddag gingen de deuren open van negen kerken. De deelnemende kerken hadden een activiteiten, gaven uitleg, serveerden koffie of presenteerden hun activiteiten.
Aansluitend waren alle vrijwilligers en betrokkenen van Hart voor Barendrecht uitgenodigd om in de Ontmoeting bij de Dorpskerk onder het genot van een hapje en een drankje samen terug te blikken en vooruit te blikken.

Read more ...

In september 2012 werd in heel Nederland een glossy met de naam MEER+ uitgebracht. Honderdduizenden werden er verspreid voor spirituele zoekers. Bijna 20 landelijke organisaties ondersteunen deze actie.

Ook in Barendrecht deden zeven kerken mee met de actie. Leden van deze kerken hadden ca. 1700 glossy's gesponsord, welke in september in Barendrecht verspreid werden. De organisatie hiervan in Barendrecht gebeurde centraal door Hart voor Barendrecht. 

Maandag 21 november 2016 ontving mevrouw Glasbergen een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van burgemeester Van Belzen. Zij kreeg de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor Stichting Hart voor Barendrecht. Dubbele verrassing was dat deze stichting een Barendrechtse Waarderingsoorkonde ontving. De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats in gebouw De Ontmoeting bij de Dorpskerk.

Read more ...

In april 2008 organiseerde Hart voor Barendrecht een concert met de band U2NL.
Deze band speelde nummers van de Ierse rockband U2. Tijdens het concert werd dieper ingegaan op de inhoud van de teksten van U2

Barendrecht – Op zaterdag 16 april 2016 vierde Hart voor Barendrecht haar tien jarig bestaan. Zij organiseert deze dag een KERKENPAD van 13:00 – 16:00 uur. Negen kerken waren open voor bezichtiging, muziek, uitleg en ontmoeting.  Het was de vierde keer in de historie dat de Barendrechtse kerken zich presenteren. Kerkenpad  biedt de mogelijkheid aan iedereen in Barendrecht en omgeving om eens een kijkje in de kerken te nemen.

Dorpskerk 50+jaar

Read more ...

In 2007 werd Stichting Present Barendrecht opgericht door Hart voor Barendrecht.
Hart voor Barendrecht wil iets betekenen voor mensen die praktische hulp nodig hebben. Vanwege hun ervaring in 14 andere plaatsen is aansluiting gezocht bij Stichting Present Nederland. Stichting Present inventariseert  vraag en aanbod en zoekt daarin passende oplossingen. De vraag wordt afgestemd met zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het aanbod wordt vooral gezocht in bestaande groepen, bijvoorbeeld bij de kerken. Door dit project in een aparte stichting onder te brengen is de klus voor Hart voor Barendrecht al grotendeels afgerond. 

Pia van Dalen, Coördinator Stichting Present Barendrecht, in het radioprogramma Hart voor Barendrecht

Afgelopen jaren heeft Hart voor Barendrecht meerdere eenmalige activiteiten en ook een aantal terugkerende activiteiten georganiseerd.
In al deze activiteiten werd samengewerkt door vrijwilligers uit eerdere kerken en andere organisaties.