Zaterdag 20 oktober heeft Loek van Doorn de Barendrechtse Waarderingsspeld ontvangen van burgemeester Van Belzen.
Loek heeft deze speld ontvangen vanwege zijn inzet voor eetgroep d'Ontmoeting, Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, Stichting Present Barendrecht, Dorpskerkgemeente en Stichting Hart voor Barendrecht. Loek is vanaf de oprichting al betrokken bij Hart voor Barendrecht. Sinds 2016 is Loek voorzitter van Hart voor Barendrecht.

Maandag 21 november 2016 ontving mevrouw Glasbergen een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van burgemeester Van Belzen. Zij kreeg de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor Stichting Hart voor Barendrecht. Dubbele verrassing was dat deze stichting een Barendrechtse Waarderingsoorkonde ontving. De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats in gebouw De Ontmoeting bij de Dorpskerk.

Read more ...

Het jaar 2015 is het negende jaar in het bestaan van Hart voor Barendrecht. Met de kleinekracht binnen de stuurgroep zijn we blij dat de meeste bestaande projecten voortgangkonden vinden.

HeartBeat, de jongereninloop in Centrumpost is half 2015 gestopt, omdater onvoldoende jongerenwerkers zijn om dit werk vol te houden. In overleg met Youth forChrist is besloten dat na vijf goede jaren hier een eind aan komt.

Opnieuw een hoogtepunt voor Hart voor Barendrecht was de lichtjestocht ‘BETHLEHEM inBarendrecht’, omdat het evangelie van Jezus Christus zichtbaar is geworden tijdens dewandeling en zoveel mensen hebben genoten en ontroerd waren.

Het radioprogramma ‘Hart voor Barendrecht’ heeft wekelijks mogen klinken en we ervarendat de betrokkenheid voor Hart voor Barendrecht binnen de kerken groeit.

Met grote dankbaarheid en eer aan God wordt dit geconstateerd.

In chronologische volgorde willen we een en ander van de diverse projecten en activiteitende revue laten passeren.

Klik hieronder om het jaarverslag te lezen

Jaarverslag.pdf

Op zaterdag 16 april vierde Stichting Hart voor Barendrecht haar 10 jarig bestaan.
Zaterdagmiddag gingen de deuren open van negen kerken. De deelnemende kerken hadden een activiteiten, gaven uitleg, serveerden koffie of presenteerden hun activiteiten.
Aansluitend waren alle vrijwilligers en betrokkenen van Hart voor Barendrecht uitgenodigd om in de Ontmoeting bij de Dorpskerk onder het genot van een hapje en een drankje samen terug te blikken en vooruit te blikken.

Read more ...

Barendrecht – Op zaterdag 16 april 2016 viert Hart voor Barendrecht haar tien jarig bestaan. Zij organiseert deze dag een KERKENPAD van 13:00 – 16:00 uur. Negen kerken zijn open voor bezichtiging, muziek, uitleg en ontmoeting.  Het is de vierde keer in de historie dat de Barendrechtse kerken zich presenteren. Kerkenpad  biedt de mogelijkheid aan iedereen in Barendrecht en omgeving om eens een kijkje in de kerken te nemen.

Dorpskerk 50+jaar

Read more ...

Gegevens Stichting Hart voor Barendrecht:
Hart voor Barendrecht is een stichting welke voldoet aan de ANBI regelgeving
Hieronder de gegevens van Stichting Hart voor Barendrecht:
Naam: Stichting Hart voor Barendrecht
KvK nummer:8186.67.527
Postadres: Dorpsstraat 162 2992BE  Barendrecht
Website: www.hartvoorbarendrecht.nl

Doelstelling:
Volgens artikel 2 van de statuten d.d. 30 oktober 2007 stelt de stichting zich ten doel: het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse kerken en kerkelijke gemeenten binnen en ten behoeve van de gemeente Barendrecht. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
-    het verwezenlijken en ondersteunen van diaconale projecten in de gemeente Barendrecht;
-    het bijeenbrengen van mensen en kerken/kerkelijke gemeenten die een hart voor Barendrecht hebben;
-    samen te bidden voor Barendrecht;
-    missionair betrokken te zijn in woord en daad bij de gemeente Barendrecht;
-    al hetgeen te doen wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met het doel of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden en vrijwilligers doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Bestuur:
Voorzitter: Loek van Doorn
Secretaris: Sander van Rietschoten
Penningmeester: Michel Roodnat
Bestuurslid: Arnold Sluijs