Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.


In het seizoen 2015-2016 zullen alle activiteiten van Vorming & Toerusting in Carnisse Haven op
de één of andere manier verband houden met de nacht van Pasen. Het doel van al die activiteiten is, tot verdieping komen in
de beleving van het Paasfeest. Daarbij wordt de aandacht gericht op de
nacht van Pasen.
Van oudsher wordt de Paaswake voor een belangrijk deel ingevuld door
lezingen uit de Bijbel, uit het Oude en het Nieuwe Testament, afgewisseld
met het zingen of reciteren van psalmen. Het oecumenisch leesrooster
geeft maar liefst twaalf schriftlezingen aan. Die worden bijna nooit
allemaal gelezen. Op weg naar Pasen willen we op zeven avonden deze
twaalf lezingen onder de loep nemen. Er wordt gebruik gemaakt van
verschillende werkvormen, maar steeds met de bedoeling om de Paasboodschap
in het verhaal te ontdekken. De kring wordt geleid door de
predikanten van Carnisse Haven, ds. Joma Boers-de Jong en ds. Bert de
Wit.
Bekijk het laatste nieuws en eventueel aangepaste of aangevulde programma, evenals ons aanbod van gespreksgroepen
op onze website http://vent.pgbarendrecht.nl . Laat weten dat u komt en nodig vrienden uit deel
te nemen aan evenementen via onze facebookgroep: facebook.com/groups/vormingentoerusting/, Als u twitter
heeft, volg ons dan via twitteraccount @vtbarendrecht. Of volg ons op papier via Het Klankbord.
Algemene informatie en input via secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bijbelkring Op weg naar Pasen

Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.

Read more ...

Leerhuis ‘Leren lezen’ Dorpskerk

De Bijbel blijft fascineren. Er is altijd wel wat nieuws te ontdekken.
Voor wie daar aardigheid in heeft is er het leerhuis ‘Leren lezen’. Samen met deskundige lezers zullen we zien dat wie zich in de Bijbel verdiept, er meer van zal begrijpen en meer mee kan.

Read more ...

Programma vorming en toerusting

PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

Read more ...

Basisonderwijs in Guatemala

Dankzij uw inzet en/of medewerking en inclusief sponsorgelden heeft deze dag het mooie bedrag van € 9.000,- opgebracht voor ons onderstaande project.

Basisonderwijs in Guatemala

Read more ...