PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

 

 

de één of andere manier verband houden met de nacht van Pasen. Het doel van al die activiteiten is, tot verdieping komen in de beleving van het Paasfeest. Daarbij wordt de aandacht gericht op de nacht van Pasen.  

 

Van oudsher wordt de Paaswake voor een belangrijk deel ingevuld door lezingen uit de Bijbel, uit het Oude en het Nieuwe Testament, afgewisseld met het zingen of reciteren van psalmen. Het oecumenisch leesrooster geeft maar liefst twaalf schriftlezingen aan. Die worden bijna nooit allemaal gelezen. Op weg naar Pasen willen we op zeven avonden deze twaalf lezingen onder de loep nemen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, maar steeds met de bedoeling om de Paasboodschap in het verhaal te ontdekken. De kring wordt geleid door de predikanten van Carnisse Haven, ds. Joma Boers-de Jong en ds. Bert de Wit. 

Bekijk het laatste nieuws en eventueel aangepaste of aangevulde programma, evenals ons aanbod van gespreksgroepen op onze website http://vent.pgbarendrecht.nl . Laat weten dat u komt en nodig vrienden uit deel te nemen aan evenementen via onze facebookgroep: facebook.com/groups/vormingentoerusting/, Als u twitter heeft, volg ons dan via twitteraccount @vtbarendrecht. Of volg ons op papier via Het Klankbord.  

 

Algemene informatie en input via secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Aan de slag met riten en symbolen 

De liturgie van de Paasnacht is vol symboliek en rituelen. De Paaswake lijkt een spel van licht en donker, water en vuur.  

Naast een veelheid van woorden (maar liefst tien Schriftlezingen!)  kent deze liturgie talrijke beelden en handelingen. Uiteraard de Paaskaars die wordt ontstoken en binnengebracht, maar ook de doop of de doopgedachtenis. Vaak wordt ook de maaltijd van de Heer gevierd. En buiten doen de nacht en de morgenstond mee. We gaan deze avond kijken, denken, bespreken en spelen, waarbij de riten en symbolen van de nacht van Pasen het onderwerp zijn. 

Film: Those who feel the fire burning  Regie: Morgan Knibbe  

 

Deze film verbeeldt op onconventionele en poëtische wijze een belangrijk sociaal probleem: het uitzichtloze bestaan van vluchtelingen aan de rand van Europa. Een groep vluchtelingen probeert per boot illegaal Europa binnen te komen. Plotseling steekt een storm op. De hel breekt los als een oude man overboord slaat. Zijn bewustzijn glijdt naar een andere, donkere en hallucinerende dimensie. Voortgedreven door een mysterieuze kracht en wanhopig op zoek naar zijn geliefden, ervaart zijn ziel de alledaagse werkelijkheid van vele aangespoelde vluchtelingen aan de grens van het vermeende paradijs, Europa.  

 

In de pers:  NRC: Those who feel the fire burning is een film die visueel zo ambitieus is dat hij alleen goed tot zijn recht komt op een groot doek  en met volledige aandacht. En de film is dat ook waard.  Het Parool:  Morgan Knibbe heeft in zijn verbluffende debuut over een verdronken vluchteling lak aan het onderscheid tussen fictie en documentaire. Het ene indrukwekkende, onbevattelijke beeld volgt naadloos op het andere. De Volkskrant:' Overrompelend debuut... De film is een virtuoze meesterproef. Met Those Who Feel The Fire Burning staat een groot talent op. 

Project voor de jeugd ‘Vluchteling in Nederland’ 

Voor de basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8 brengen we de “Vluchtelingenproblematiek” onder de aandacht. We willen in de eigen klas informatie geven en spreken over dingen die vluchtelingen (kinderen) tegenkomen in hun nieuwe omgeving. We doen dat door middel van filmpjes, vertellen van verhalen, stellen van vragen. Dit doen we in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en /of Kerk in Actie en natuurlijk in afstemming met de basisschool. 

Bezoek Pauluskerk Rotterdam 

De Pauluskerk is in 1960 gebouwd. Hij kreeg grote bekendheid in de jaren '80 en '90 door het werk van ds. Hans Visser, die zich op uitgebreide schaal bezighield met verslaafden, daklozen en vluchtelingen in Rotterdam.  

Inmiddels is ds. Hans Visser opgevolgd door ds. Dick Couvée, die daarvoor een aantal jaren predikant was in Barendrecht. Ook in 2016 zet de kerk zich nog volledig in voor de kwetsbare groepen en wil een thuis zijn voor mensen die weinig of niets hebben. 

Wat er precies gebeurt in de Pauluskerk gaan we bekijken met jongeren van ongeveer 1216 jaar. We kunnen een kerkdienst bijwonen, een rondleiding krijgen, iets drinken en 

vragen stellen over alles wat er daar gebeurt. Een prachtige gelegenheid om kennis te maken met een heel ander Rotterdam. Wat we precies gaan doen bespreken we vooraf met de deelnemers. Interesse ?? Geef je op bij Janneke of Piet. 

Boekbespreking “Aartje” 

Gedachten bij de dood van een kind 

Het boek “Aartje. Gedachten bij de dood van een kind” verscheen in 2015. Het is geschreven door Jan Greven; theoloog en oud-hoofdredacteur van het dagblad Trouw. In deze boekbespreking komt de auteur zelf aan het woord.   

Op 7 januari 2012 stierf Aartje Greven (38 jaar oud) volkomen onverwacht aan een hartaanval. Bij de achterblijvers verloor het leven van de ene dag op de andere zijn vanzelfsprekendheid. Eerst overheerste de verbijstering. Daarna kwamen de vragen. Wat betekende haar dood voor hen, die achterblijven? Weet een achterblijver pas wat leven is, als je van zo nabij getroffen bent door de dood? Zijn geluksgevoelens nog mogelijk na zo’n slag? Levensvragen … 

Aartje had een kort, maar mooi leven. Ze was geen heilige. Sterker; ze kon zich- zelf op een bijna onnavolgbare manier in de nesten werken. Maar ze slaagde er telkens ook weer in de draad op te pak- ken. Het zou, zo ontdekte Jan Greven, juist daarom meer dan zonde zijn als het verdriet om haar dood de herinnering aan al dat mooie, al dat sterke en weerbarstige zou uitwissen. Alsof ze onbereikbaar was geworden door de dood. Alsof er niets meer zou zijn om blij en dankbaar over te zijn.  Vanuit zijn gelovige achtergrond kwam Greven bij de dood van Aartje een God op het spoor “met lege handen”. Maar het diepste wezen van God ontmoette hij vervolgens in de liefde die mensen de achterblijvers boden. Daarom schreef Greven dit boek; een boek over én  voor achterblijvers. 

Passies en Lamentaties –  muzikale doorkijkjes naar Pasen  

Veel componisten van kerkmuziek hebben muziek gemaakt voor de Stille week. Wij beluisteren  “Lamentaties” van Palestrina en Lassus. Ook gaan we op zoek gaan naar muziek specifiek voor de Stille Zaterdag die al wat doorkijkjes biedt naar de Paasmorgen. Veel bekende Passionen zoals de Mattheuspassion 

van Bach eindigen met Goede Vrijdag “Wir setzen uns mit Tränen nieder” , maar als we het slotkoraal van de Johannes Passion erbij halen klinkt al “Alsdann vom Tod’ erwecke mich” .  Ook hedendaagse kerkmuziek zullen we beluisteren zoals een deel uit het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven” van Dirk Zwart.   

Cantor Jan van Dijk zal deze avond inleiden en voorbeelden laten horen. Natuurlijk zingen we ook een paar liederen rond het thema. 

Ikonen in kleur en klank  presentatie door Diete en Hans over ikonen aan de hand van afbeeldingen. 

Diete Dumans heeft op de universiteit de studie Cultuurwetenschappen afgerond met een doctoraal scriptie. Hans van Gelder is de ons bekende organist van de Dorpskerk. Wat zijn ikonen? Het zijn tweedimensionale beelden van Christus, de Moeder Gods, engelen en heiligen. Ook de feesten van de kerk kunnen onderwerp van een ikoon zijn. Alle ikonen dienen volgens door de kerk vastgestelde regels vervaardigd te worden. Essentieel is dat de gelovige tijdens het gebed tegenover de heilige staat. Door de ikoon is de heilige namelijk fysiek aanwezig. Kortweg: de ikoon is de heilige. Deze benadering die in de westerse kerk niet of nauwelijks wordt beleefd, maakt zowel de ikoon als de beleving ervan uniek. 

Diete Dumans  zal ingaan op de geschiedenis van de ikoon en op de verschillende soorten ikonen die de oosters-orthodoxe kerk kent. De ikonostase, als ‘theologie in kleur’, krijgt eveneens  aandacht.  Na de pauze zal Hans van Gelder uitleg geven bij oosters orthodoxe kerkmuziek uit de 19e en 20e eeuw. U hoort o.a. de Vespers van Serge Rachmaninov en het Onze Vader van Tsaikovski  en Janacek. 

Boekbespreking  Lila (Marilynne Robinson) 

Ieder half jaar bespreken we in Carnisse Haven een boek met een wisselende groep leesliefhebbers. Dit seizoen doen we iets nieuws. We gaan we ons in twee boeken van dezelfde auteur verdiepen, de Amerikaanse Marilynne Robinson. In 2004 schreef ze Gilead. De roman is opgezet als een brief van de oude predikant John Ames aan zijn zoon, een soort geestelijk testament. Arjan Plaisier noemde Gilead ‘een diepzinnige en levendige meditatie over de menselijke identiteit.’ Voor deze ‘onmodieuze roman over een eenvoudig gelovig man’ kreeg Robinson de Pulitzer Prize.  

In de zomer van 2014 verscheen Robinsons roman over Lila, de vrouw van John Ames. Lila is de pendant van 

Gilead, de twee boeken omarmen elkaar als het ware. Lila is omschreven als ‘aarzelende, formele en vertederende romance’.  

 

De twee boeken Gilead en Lila kunnen uitstekend los van elkaar gelezen en begrepen worden. Dus ook als u niet aanwezig was bij de bespreking van het boek Gilead  is het boek Lila zeker de moeite waard om te lezen en te bespreken. 

Voor wie zich nog meer in de wereld van Marilynne Robinson wil verdiepen: in 2008 verscheen Home, waarin het gezin van de buurman uit Gilead wordt belicht, via het verhaal van de 'verloren' zoon Jack Boughton, petekind van John Ames. 

Bach en zijn Mattheus Passion  

presentatie door Hans van Gelder. In vermoedelijk 1729 voerde Bach in Leipzig, waar hij sinds 1723 director-musices was, voor het eerst een Mattheus Passion uit in de ons bekende dubbelkorige versie.  In een lezing met geluidsvoorbeelden staan wij stil bij een groot aantal aspecten van dit werk waaronder: de voorgeschiedenis van de Passiemuziek in West-Europa, Bachs instrumentatiekunst, taal en getal in de Passionen en de geschiedenis van de Mattheus Passion in Nederland. 

In de zijlijn wordt ook gesproken over Bach als musicus-theologicus (waarom klinkt de Johannes Passion zo geheel anders als de Mattheus Passion?) en denken we na over de zin/ onzin van ver- en hertaling. Een avond die u niet mag missen, omdat zij u zeer zal verrijken! Hans van Gelder is docent Volwasseneneducatie en Liturgiek te Rotterdam. Hij is als cantor-organist verbonden aan de PKN te Barendrecht (Dorpskerk wijkgemeente).  

Schilderen van de stilte 

De Paasnacht is een nacht van stilte, van waken en wachten of er iets komen gaat. Deze stilte kunnen we ook uitdrukken in kleuren en vormen, in symbolen en beelden. De stilte van de Paasnacht willen we gaan schilderen met acrylverf en dat doen we aan de hand van liederen uit het liedboek.  Als je daaraan mee wilt doen dan ben je van harte welkom. Het is niet belangrijk dat je kunt schilderen. Elk handschrift is uniek en vanuit die uniekheid zal je begeleid worden iets te maken dat bij je past en dat jouw gevoel tot uitdrukking brengt. Het zal een verbeelding van jouw eigen gevoel zijn,  dat ontstaat bij het lied. Geïnspireerd door de woorden de vrijheid ervaren  om je gevoels/ geloofsleven in verf op doek te brengen, niet gehinderd door de beperkingen van de technieken.  Ds. Joma Boers zal iets vertellen over de Paasnacht en het schilderen staat onder leiding van Marianne Verhoeff. We hebben gekozen voor de zondag, omdat we dan bij daglicht kunnen werken. We beginnen na de zondagse viering, om ongeveer 12.00 uur, met de inleiding en eten dan samen de lunch, daarna gaan we aan de slag met 

het schilderen. De middag duurt tot 16.00 uur. Van harte welkom. 

Kloosterweekend in Schoten(BE) 

Het is een goede traditie om de Priory te Schoten bij Antwerpen te bezoeken ( Benedictinessen Priory “Regina Pacis” Schotenhof). Het  devies “Ora et Labora” wordt op hedendaagse wijze gestalte gegeven in een Godgewijd leven van bidden en werken. We worden ontvangen door de gastenzuster, Zr.Godefriede en mogen deelnemen aan de diensten en vieringen met steeds weer een andere opzet en liturgie.  

Er is tijd voor bezinning en gesprek. Er is tijd om een boek te lezen of een wandeling te maken door het park rond de Priory. Degenen die van kunst houden genieten van de ramen in de kapel. Een van de zusters leidt ons rond langs beelden, keramiek, handweefsels, wenskaarten, versierde kaarsen en wandtapijten. Zr. Oda – die in 2006 is overleden – vervaardigde beeldhouwwerken van steen en hout en schreef gedichten. In ons liedboek zien we lied 217 van haar.  

We bezoeken ook de “grote kerk” waar o.a. diensten worden gehouden met scholieren van het 

naastgelegen Gymnasium. Er kan een bezoek worden gebracht aan de Byzantijnse kapel, waar volop ikonen kunnen worden bezichtigd. De priorin en Zr.Marina schilderen de ikonen. In een atelier kan het schilderen van kaarsen worden gevolgd. De kaarsen die bij het 55 jarig jubileum van de Hervormde Vrouwen Dienst zijn uitgereikt aan de HVD’sters zijn vervaardigd in de Priory. In de Eucharistievieringen komen tegenwoordig priester/missionarissen van Scheut uit Schilde. Deze missionarissen waren o.a. werkzaam in China en Japan. Tijdens de maaltijden eten we groenten uit eigen tuin. http://www.benedictinessen-schoten.be  

 

Max Reger (1873-1916) en de Duitse laatromantiek  

Presentatie door Carla Hendriks en Hans van Gelder. Het is op de dag van de presentatie – 11 mei – precies 100  jaar geleden dat de Duitse laatromantische componist Max Reger overleed. Hij heeft in zijn korte leven een omvangrijk en tegelijk veelzijdig oeuvre nagelaten. Hiertoe behoren vele grotere en kleinere orgelwerken, maar ook liederen, kamermuziek en enkele zeer fraaie orkestwerken. Het ligt in de bedoeling deze avond onderdeel te laten zijn van een groter geheel van activiteiten rond deze componist, vergelijkbaar met datgene dat  in Barendrecht in 2014 werd georganiseerd rond de tweehonderdste geboortedag van Carl Philipp Emanuel Bach.  

In het eerste deel van de avond zal kunsthistorica Carla Hendriks aandacht besteden aan het culturele klimaat in het Duitsland van begin 20e eeuw, terwijl Hans van Gelder na de pauze 

o.a. de Mozartvariaties van Reger zal behandelen. Specifieke voorkennis betreffende componist en tijdsbeeld zijn niet noodzakelijk om voluit van deze avond te kunnen genieten.  

We kennen Carla Hendriks van eerdere avonden, waarbij door de aanwezigen werd gevraagd wanneer zij terugkomt. Dus op 11 mei ! Hans van Gelder behoeft 

geen verdere toelichting.  

Zingen in de stille week 

De stille week voor Pasen vieren we in Carnisse Haven jaarlijks met diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 

Dit jaar worden er ook op maandag, dinsdag en woensdag mo-

menten gecreëerd om stil te worden. Tijdens deze vespers staan we stil bij wat we gedenken en waar we naar toe leven in de stille week. Centraal staat deze avonden bezinning door middel van muziek waarbij er liederen  gezongen worden vanuit verschillende tradities, zoals Taizé en Iona. Zo kunnen we iedere dag even stil worden, even rusten van ons drukke bestaan, even luisteren naar woorden uit de Bijbel, aan de voet van het kruis.. 

Witte Donderdag met Heilig Avondmaal en The Passion  

Witte Donderdag is de dag waarop wij stilstaan bij Jezus die met zijn leerlingen het laatste avondmaal viert. Deze belang-

rijke gebeurtenis wordt herdacht in een 

dienst met Heilig Avondmaal, een prachtige traditie. Een nieuwere traditie is dat op dezelfde dag voor de zesde keer The Passion plaatsvindt, dit jaar vanuit Amersfoort. De stad zal op 24 maart 2016 het decor vormen voor de eigentijdse muzikale vertelling van het Paasverhaal. Aansluitend op de viering van 24 maart 

in Carnisse Haven The Passion “live” worden vertoond.  

“Geloven tegen beter weten in” 

Eerder dit jaar won het belangwekkende boek “Geloven tegen beter weten in” de belangrijke “Theologie Publicatieprijs 2015”. In deze boekbespreking, die door de auteur zelf wordt gegeven, staat de spanningsboog tussen populaire eigentijdse  vormen van “spiritualiteit” en Bijbels geloof centraal.  

In onze Westerse christelijk georiënteerde wereld ging het van oorsprong vooral om de relatie tussen de menselijke ziel en het goddelijke (het transcendente). In de tweede helft van de vorige eeuw ontstond de “New Age beweging”. Niet langer stond het goddelijke centraal, maar de mens. Overkoepelend in deze vorm van spiritualiteit is een  holistisch mens- en wereldbeeld, waarbij problemen en tegenslagen intuïtief en gevoels-

matig worden benaderd.  Daarnaast is er een humanistische spiritualiteit die nadrukkelijk een “religie-zonder-god” voorstaat en waarbij gebruik wordt gemaakt van gekende christelijke rituelen. Tenslotte is er een vorm van spiritualiteit, gebaseerd op schoonheidsbeleving. In deze “esthetische vorm” is godsgeloof vervangen door het schone van de kunst; vaak van christelijke oorsprong, zoals de Matheus Passion. Leiden deze (drie) vormen van “eigentijdse spiritualiteit” tot verdieping of tot een levenshouding die vooral de eigen behaaglijkheid koestert? Wil van den Bercken geeft ons zijn antwoorden op deze én aanpalende vragen. Voor zoekers naar zingeving een onmisbare avond.  

Jongerenreis - Ga mee naar Taizé 

Elk jaar komen duizenden jongeren uit alle delen van de wereld naar Taizé (Frankrijk). Ze vinden daar rust en inspiratie. Lijkt jou dat ook wel wat? Ga dan in de meivakantie mee met de groep uit Barendrecht. 

De reis is bedoeld voor jongeren (15-29 jaar). Er kunnen ook een beperkt aantal mensen die ouder dan 30 zijn mee.  Op 2 februari is er een informatiebijeenkomst in De Ontmoeting. Daar zal meer verteld worden over Taizé en over deze reis. 

Filmavond “Being there” 

Een onnozele tuinman tot een machtige leider verheven. De autistische tuinman Chance brengt zijn hele leven door in het huis van een oude man in Washington. Als deze man overlijdt, staat Chance op straat zonder enige kennis van de wereld, behalve dat wat hij op TV heeft gezien. Chance komt terecht bij Eve en Ben Rand, een invloedrijke en gladde zakenman. Chance wordt Ben’s vriend en vertrouweling, en Chance's uitspraken (vooral tuinmetaforen) worden opeens als grote wijsheden gezien. Hierdoor wordt hij zelfs als de nieuwe president van de Verenigde Staten gezien. Het verhaal blijft boeien door alles wat Chance meemaakt. Door de merkwaardige samenloop van omstandigheden kun je jezelf de vraag stellen hoe het komt dat we in bepaalde 

mensen een (geestelijk) leider zien. Welke kenmerken moet een leider hebben, en hoe komt het dat iemand op handen gedragen wordt zonder dat dit de bedoeling is van de persoon in kwestie.  Graag van te voren aanmelden. De toegang is vrij, na afloop is er een borrel met gelegenheid om na te praten. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.  

Kloosterweekend Minderbroederklooster te Megen 

Namens Vorming en Toerusting werd een weekend besproken bij de broeders in Megen. De Minderbroeders is een orde van religieuzen die het gastenwerk als één van hun taken zien. In deze broedergemeenschap wonen nog zes broeders, waarbij je je als gast heel welkom voelt. Het is de bedoeling dat we de getijden met de broeders meevieren, ze hebben vier gebedsmomenten per dag. Een gesprek en rondleiding met de gastenbroeder staan op het programma. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor gesprek met elkaar. Bij mooi weer kunnen we genieten van de prachtige kloostertuin, de Hof van Lof, hierin is een liturgische bloementuin aangelegd. In Megen is ook een Clarissenklooster, het is traditie om daar op zaterdagavond gezamenlijk met de broeders een gebedsdienst bij te wonen. Het Minderbroederklooster ligt in het 

centrum van het mooie stadje Megen, de prachtige kloosterkerk is in 1689 ingewijd en drie eeuwen later weten nog veel mensen de weg naar het klooster en de kerk te vinden. De gasten eten in de refter en genieten ook tijdens de koffie en thee in de huiskamer van het gezelschap van de Communiteit.  Het klooster kent alleen eenpersoonskamers en ze kunnen niet meer dan 10 gasten per weekend ontvangen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. 

“LABYRINT”   

Eerste avond : “De uitdaging van het labyrint” door Meindert Boersma. Het labyrint is een oeroud symbool. Tegenwoordig zijn er overal in de wereld talloze labyrinten. Alleen al in ons land zeker een honderdtal. Kennelijk  vinden mensen in het labyrint iets dat hen aanspreekt. Wat is eigenlijk een labyrint? Wat is het verband met de religie. Waarom komen ze zo vaak in kerken voor? Hoe zou je een labyrint in je leven een plaats kunnen geven. Staat het misschien ergens symbool voor en wat is dan een symbool?  Deze en nog meer vragen komen aan de orde op een eerste avond over het labyrint. Meindert 

Boersma was tot zijn emeritaat predikant in Bilthoven en daar-

voor enkele jaren in Barendrecht/Smitshoek. In Bilthoven was hij initiatiefnemer voor het aanleggen van een labyrint bij de kerk, en organisator van zogenaamde labyrintentochten. 

Tweede avond: “Het lopen van het labyrint” door Loes Arends. Het labyrint wijst een weg door de cirkel heen. De spiraal verbindt de mens met God. Het Labyrint biedt de mogelijkheid de ”innerlijke weg” te begaan en daar jezelf en God te ontmoeten. Met het lopen van een labyrint doen we dit bij wijze van spreken na. De vorm van het Labyrint geeft vertrouwen dat je je kern oftewel je bestemming ook echt kunt bereiken als je in beweging blijft. Het gaan van de weg is het doel. 

 

Bijbelkring Op weg naar Pasen

Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.

Read more ...

Leerhuis ‘Leren lezen’ Dorpskerk

De Bijbel blijft fascineren. Er is altijd wel wat nieuws te ontdekken.
Voor wie daar aardigheid in heeft is er het leerhuis ‘Leren lezen’. Samen met deskundige lezers zullen we zien dat wie zich in de Bijbel verdiept, er meer van zal begrijpen en meer mee kan.

Read more ...

Programma vorming en toerusting

PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

Read more ...

Basisonderwijs in Guatemala

Dankzij uw inzet en/of medewerking en inclusief sponsorgelden heeft deze dag het mooie bedrag van € 9.000,- opgebracht voor ons onderstaande project.

Basisonderwijs in Guatemala

Read more ...