Op zaterdag 16 april vierde Stichting Hart voor Barendrecht haar 10 jarig bestaan.
Zaterdagmiddag gingen de deuren open van negen kerken. De deelnemende kerken hadden een activiteiten, gaven uitleg, serveerden koffie of presenteerden hun activiteiten.
Aansluitend waren alle vrijwilligers en betrokkenen van Hart voor Barendrecht uitgenodigd om in de Ontmoeting bij de Dorpskerk onder het genot van een hapje en een drankje samen terug te blikken en vooruit te blikken.

Read more ...

Eén van de kerken die in 2029 werd bezocht was de Bethelkerk. Leerlingen van Calvijn Het Groene Hart waren in september op visite in de Bethelkerk. 

Tijdens de rondleiding en uitleg van ds. Henk-Jan ketelaar komen bij de leerlingen vragen naar boven:
- Wat zijn de werkzaamheden van een predikant?
- Wekt u alleen op zondag dat ene of anderhalve uur per week?

Ds. Ketelaar legt uit dat hij aan mensen vertelt over God en Jezus. Ik lees uit de Bijbel en leg uit, wat dat gedeelte uit de Bijbel voor mensen zou kunnen betekenen. "Ik bezoek mensen thuis, in de zieken- en verpleeghuizen en in de hospice."

"Het bordje druivensap geeft aan, dat in die banken geen wijn wordt rondgedeeld met Heilig Avondmaal, maar druivensap. Die druivensap en die wijn verwijzen  naar het Bloed van Jezus Christus. Dat bloed symboliseert, dat de zonden van mensen volkomen vergeven zijn. Je bent verzoend met God en staat schoon voor Hem."

Zo wordt er ook vaak gevraagd, of het doopwater heilig water is. "Nee het is gewoon verwarmd water uit de kraan, maar dat water is het symbool, dat je bij God hoort en dat je met Jezus kopje onder gaat en weer opstaat." 

Naar aanleiding van de symbolen op de orgelgordijnen wordt verteld, dat God de Alpha en de Omega is, God staat aan het begin en aan het einde van ons leven.

"De Paaskaars geeft licht, dat is het symbool, dat God Liefde is en dat Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld." 

"Een predikant mag dopen en avondmaal vieren; hij mag trouwen en kinderen krijgen. Ook vrouwen mogen in de Protestantse Kerk predikant worden en in de kerkenraad zitten.In een RK kerk gaat de priester voor, hij mag dopen en de eucharistie bedienen. Een vrouw kan (nog) geen priester worden. De priester is ongehuwd." 

"De vrouwen in de Protestantse behoeven niet per se een rok te dragen, of een hoed op te hebben."

"Op 10 oktober hangt de  regenboogvlag aan de kerktoren van de Bethelkerk. Iedere homo, lesbienne,  biseksueel of transgender is welkom." 

"De symbolen in de grote ramen links, rechts en achter staan voor geloof (het kruis), hoop (het anker) en liefde (het hart)"

 

Kerkdeuren open is een activiteit van Hart voor Barendrecht.
Kerkdeuren open kent twee varianten:

1. Scholen: In meerdere kerken worden klassen van het basis onderwijs ontvangen en rondgeleid. Voorgangers of vrijwilligers geven uitleg over wat er in de kerk gebeurd en waarom. Leerlingen mogen vragen stellen tijdens het het bezoek. Leerlingen komen met interessante vragen.

2. Op bijzondere momenten zoals met een lustrum gaan bij alle kerken de deuren voor iedereen open. Kerken laten dan meerdere activiteiten zien.