Geslaagde Kerstwandeling 2018

Op vrijdag 21 december werd door Hart voor Barendrecht voor de zevende keer op rij de Kerstwandeling georganiseerd in Barendrecht.
Dit jaar liep de route door de straten van de Muziekwijk. Onderweg, langs de met waxinelichtje verlichte route, spelen vrijwilligers een aantal taferelen uit de evangeliën naar Lucas en Mattheüs.

Een engel vertelde Maria dat zij zwanger gaat worden en een kind zal baren die Zoon van de Allerhoogste genoemd gaat worden. 
Maria was verbaasd omdat ze nog niet getrouwd was met Jozef.

 

 
Maria vertelde Jozef dat zij zwanger is, zoals de engel had verteld.
Jozef vond het moeilijk om Maria te geloven en overwoog om haar te verlaten.


Een engel bezocht Jozef en vertelde Jozef dat het echt waar is wat Maria hem vertelde.
Jozef geloofde de engel en blijft bij Maria.

Maria bezocht Zacharias en Elisabet. De engel had Maria verteld dat Elizabet ook zwanger was.
Elisabet prijsde Maria gelukkig om haar geloof.
Maria hief een lofzang aan.

Keizer Augustus gaf een bevel dat iedereen zich moest gaan inschrijven in hun geboorteplaats.

Velen gingen op reis, ook Jozef en Maria. Maria was al hoog zwanger.
Jozef en Maria gingen op weg naar Betlehem.
Zij vonden geen onderkomen voor de nacht, de herberg was vol.


(Deze bezoekers hadden nog wel een onderkomen gevonden in de herberg.)

Herders op het veld pasten op hun schapen.

Verder was er weinig te doen in het veld, tot ze ineens een licht zagen.

Engelen vertelden de herders dat zij op zoek moesten gaan naar een pasgeboren kindje in een stal.
Vervolgens zongen de engelen "Ere zij God en den Hoge".


Nog meer engelen zongen over dit pas geboren kindje.

Wijzen uit een ver land, ten oosten van Betlehem, hadden een ster gezien.
Die ster betekende dat er een koning geboren was. Zij waren op zoek en hadden geschenken mee.

Een schriftgeleerde legde uit dat de geboorte van dit Kind al lang geleden was voorzegd door profeten.

Eindelijk vonden de wandelaars Maria, Jozef en het kindje in een stal.
Maria zong liederen van blijdschap.

Na afloop was er in de Immanuëlkerk chocomel voor iedereen.


Het combo van de Immanuëlkerk zong nog meer Kerstliederen.


Tussen de liederen door werden gedeelten uit het Lucas evangelie voorgelezen.

De zang werd begeleid door de muzikanten van het combo.Bijbelkring Op weg naar Pasen

Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van
Pasen. Activiteiten in dit thema zijn te herkennen aan dit logo.
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen gestart 24 september 2015.

Read more ...

Leerhuis ‘Leren lezen’ Dorpskerk

De Bijbel blijft fascineren. Er is altijd wel wat nieuws te ontdekken.
Voor wie daar aardigheid in heeft is er het leerhuis ‘Leren lezen’. Samen met deskundige lezers zullen we zien dat wie zich in de Bijbel verdiept, er meer van zal begrijpen en meer mee kan.

Read more ...

Programma vorming en toerusting

PROGRAMMA 1e helft 2016 

 

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het programma van de werkgroep Vorming & Toerusting. Een zorgvuldig samengesteld programma bestaande uit verdiepende lezingen, boekbesprekingen, muziek, kunst en bijeenkomsten georganiseerd door leden van de protestantse kerk in Barendrecht en de St Augustinus parochie.

Read more ...

Basisonderwijs in Guatemala

Dankzij uw inzet en/of medewerking en inclusief sponsorgelden heeft deze dag het mooie bedrag van € 9.000,- opgebracht voor ons onderstaande project.

Basisonderwijs in Guatemala

Read more ...